Upadłość konsumencka – co to jest?

Upadłość konsumencka - co to jest?

Czym jest upadłość konsumencka? Czy Ty również możesz ogłosić upadłość i wyjść z długów? Na stronie naszej kancelarii w JASNY i ZROZUMIAŁY sposób odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące upadłości konsumenckiej!

 

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to obecnie najskuteczniejszy sposób na TRWAŁE umorzenie długów. Jest to sposób pewny, sprawdzony i co najważniejsze - w pełni ZGODNY Z PRAWEM, dopuszczony na bazie ustawy PRAWO UPADŁOŚCIOWE. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i masz poważne problemy finansowe, to właśnie upadłość może być rozwiązaniem Twoich problemów.

 

Co się dzieje podczas upadłości?

Upadłość składa się z dwóch "etapów". Pierwszy to postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. A drugi - postępowanie upadłościowe.

 

Na czym polega pierwszy etap upadłości?

W ramach pierwszego etapu sąd m.in. bada Twój wniosek o ogłoszenie upadłości i decyduje czy w Twoim przypadku może być ogłoszona upadłość. Sąd postanowieniem ogłasza upadłość konsumencką i wyznacza syndyka masy upadłości.

 

Co się dzieje na drugim etapie upadłości?

Z początkiem tego etapu ustają egzekucje komornicze i nie są już naliczane odsetki od Twoich długów. Syndyk ocenia jaka część Twojego majątku wejdzie do masy upadłości. Następnie syndyk sprzedaje majątek wchodzący do masy upadłości, czyli np. samochód czy telewizor. A tak uzyskane kwoty przeznacza na częściową spłatę Twoich wierzycieli. Drugi etap upadłości konsumenckiej trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do około roku. Czas trwania zależy od danego, konkretnego przypadku.

 

Masa upadłości - co to takiego?

To te części Twojego majątku i dochodów, które mogą zostać zajęte przez syndyka. Nie jest to cały Twój majątek. Podobnie jak komornik, syndyk nie może zająć np. minimalnego wynagrodzenia za pracę czy przedmiotów użytku codziennego.

 

Co dalej? Czyli plan spłaty lub umorzenie długów bez planu spłaty

Plan spłaty może trwać maksymalnie 3 lata. Plan ten jest ustalany przez sąd przy Twoim udziale i stanowi niejako harmonogram comiesięcznych płatności na rzecz wierzycieli, u których masz długi. To ile będziesz spłacał co miesiąc zależy od Twojej sytuacji finansowej, dochodów i kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. Można przyjąć, że zazwyczaj jest to kwota kilkuset złotych miesięcznie. Nie musisz spłacić całych swoich długów w ramach planu spłaty. Pozostała niespłacona część długów ulega umorzeniu.

 

WAŻNE! Jeśli jesteś w tak złej sytuacji finansowej, że w ogóle nie możesz spłacać swoich długów w ramach planu spłaty, to sąd całkowicie pominie plan spłaty (odstąpi od ustalania planu spłaty) i od razu umorzy Twoje długi.

PAMIĘTAJ! Brak majątku i brak dochodów nie są przeszkodą do ogłoszenia upadłości. W takim przypadku koszty postępowania upadłościowego ponosi Skarb Państwa.

 

Zapoznaj się także z infografiką, którą przygotowaliśmy dla naszych użytkowników. Dowiesz się z niej jak przebiega postępowanie upadłościowe!